Bezorging

 

ARTIKEL 10: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

10.1 De termijn van levering begint eerst nadat de order voldaan is.
10.2 De levertijd ligt tussen de vier en acht weken tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, moet de verkoper de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
10.3 Plaats van levering is vanuit ons magazijn te Rotterdam.
10.4 Iedere deelleve­ring wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandelt met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

ARTIKEL 11: VERVOER

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht..
11.2 Het transport geschiedt zoals met de klant is overeengekomen , thuis op een adres in Nederland, of in het buitenland voor zover is overeengekomen.
11.4 Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer van de koper, zijn de goederen tijdens het vervoer niet verze­kerd. En derhalve voor risico van de koper.

ARTIKEL 12: EMBALLAGE

12.2 Indien de koper wenst dat de verkoper de emballage meeterug neemt zal ve verkoper dit doen.